Askims Församlingshem

Församlingshem och askgravlund vid Askims kyrka, Askim

Askims kyrka har i långa tider ensamt tronat på sin klippa och därmed utgjort ett viktigt landmärke. Den dramatiska topografin norr om kyrkan erbjuder goda möjligheter för det nya församlingshemmet att underordna sig kyrkan trots ett omfattande lokalprogram. Byggnaden gestaltas som en låg volym, något vriden ur kyrkans huvudaxel och med en huvudentré direkt från kyrkbacken. Fasaderna kläs med inspiration från kyrkobyggnaden i skiffer och trä.
I samarbete med landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson på SWECO har förslaget kompletterats med en askgravlund. En intim ceremoniplats och minneslund i sänkan öster om församlingshemmet.
Projektet blev utsett till vinnare bland fyra förslag i ett parallellt uppdrag under våren 2013. Arbetet fortgår nu med detaljplanearbete och byggnationen beräknas starta under 2015.

  • Kund: Svenska Kyrkan
  • Ort: Göteborg
  • Status: Under uppförande
  • År: 2014
< >