Heden

Parallella uppdrag om utveckling av Heden i Göteborg

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg inbjöd sommaren 2013 fem team att lämna förslag på hur Heden i Göteborg kan utvecklas. Vårt team, med Wingårdhs/Erséus/WSP/Atelier One/Atelier Ten/Turenscape i samarbete, redovisade ett förslag som visar hur staden kan byggas ut och förstärkas samtidigt som den befintliga fotbollsverksamheten, med bl.a. Gothia Cup, kan finnas kvar på Heden. Förslaget visar också hur staden i området kan fortsätta att utvecklas på längre sikt i det fall fotbollen hittar nya platser att vara på

  • Kund: Göteborgs Stadsbyggnadskontor
  • Ort: Göteborg
  • Status:
  • År: 2013
< >