Skeppsbron

Ny detaljplan på Södra Älvstranden i Göteborg

Skeppsbron är ett stadsutvecklingsprojekt i centrala Göteborg med syfte att skapa en ny mötesplats vid älven. Projektet innefattar bland annat 400-450 nya bostäder varav minst 25% hyresrätter, samt ca 30 000 kvm hotell, kontor, handel och restaurang. Erséus Arkitekter har bistått Stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling AB i arbetet med den nya detaljplan som antogs 2012-10-02.

  • Kund: Älvstranden Utveckling AB
  • Ort: Göteborg
  • Status: Under uppförande
  • År: 2012
< >