Studenthuset Frescati

Studenthus för Stockholms Universitet

1:a pris i allmän tävling om kårhus och ny entré till Stockholms universitet. Byggnaden karaktäriseras av tre horisontella element av olika material; en sockelvåning i sten som är inarbetad i markbehandlingen, en mellanliggande våning helt i glas och överst en låda av trä. Den känsliga placeringen på Frescati, i nationalstadsparken och intill David Helldéns ”södra huset”, ställde stora krav på den arkitektoniska utformningen. Byggnaden innehåller studentnära verksamheter, såsom t ex kåradministration, kårexpedition, samlingslokaler, studentinformation, studievägledning, publika lokaler för möten, café, studieplatser och matrum för studenterna. Studenthuset är den självklara samlingspunkten för studenterna vid Stockholms universitet. Genom hela processen har miljö- och hållbarhetsfrågor prioriterats. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

Fotografier: Sten Jansin

  • Kund: Akademiska Hus
  • Ort: Stockholm
  • Status: Färdigställt
  • År: 2013
< >