Sjöstadsteatern

I kv. Böljan i Hammarby sjöstad inryms, förutom bostäder, också stadsdelens eget kulturhus. Verksamheten bedrivs av Stockholms stad. I kulturhuset finns framförallt en välutrustad teater, men också lokaler för dans, musik och bildkonst mm.

  • Kund: AB Borätt
  • Ort: Stockholm
  • Status: Färdigställt
  • År: 2009
< >