Kv. Torkhuset 5

Nybyggnad av 84 hyresrätter i Hammarby Sjöstad

Kvarteret består av två sammankopplade huskroppar med åtta våningar mot gatan. Sockelvåningen mot gatan är naturstensbeklädd och innehåller butikslokaler och möjligtvis en restaurang! Gatufasaderna är i övrigt putsade i en kraftig kulör och avslutas med en indragen takvåning som är vitputsad.
Mot den gröna innergården, som är upplyft i förhållande till gatan, får varje lägenhet en generös balkong eller terass. Här putsas de södervända fasaderna vita.
I lägenheterna har vi eftersträvat genomblickar och ett öppet förhållande mellan kök och vardagsrum som placerats intill varandra. Rejäla fönsterytor, framförallt i vardagsrummen, ger interiören rikligt med dagsljus.

  • Kund: Familjebostäder/ Skanska
  • Ort: Stockholm
  • Status: Färdigställt
  • År: 2010
< >