Brf S:t Knut

Ombyggnad av kyrka till bostäder.

I området kring kulturhusen vid St Knuts torg I Malmö ligger den Nyapostoliska kyrkan, ritad 1938 av arkitekterna Eiler Graebe och Aage Schoug. Kyrkan såldes 2010 för att omvandlas till bostäder, och Erséus Arkitekter fick då i uppdrag att rita ombyggnaden.
I planeringen av de nya bostäderna har det varit viktigt att bevara kyrkobyggnadens speciella karaktär och dra nytta av dess stora inneboende kvaliteter. Resultatet är sex unika lägenheter, var och en med sina speciella och ibland oväntade lösningar. Höga rumshöjder och generösa fönsteröppningar i de djupa putsade tegelväggarna är återkommande inslag som påminner om byggnadens ursprung. De utvändiga förändringarna är gjorda så att kyrkans ursprungliga form skall vara lätt att avläsa, och med sitt nya innehåll kommer det att bli en byggnad full med liv och en unik gestalt i området.

  • Kund: 7x77 Holding AB
  • Ort: Malmö
  • Status: Färdigställt
  • År: 2014
< >