Kv Drakenberg 14

Ombyggnad/renovering av hyresbostäder

Kv. Drakenberg ritades av arkitekt Lars Bryde och färdigställdes 1973. Fastigheten, bestående av fem lameller i nio våningar, rymmer 238 lägenheter utöver lokaler samt ett garage i två våningar. Fyra öppna bostadsgårdar skapar visuell kontakt mellan Drakenbergsgatan och Tantolundens grönska.
I dag är miljonprogrammets byggnader en viktig del av vårt kulturarv. Byggnadernas proportioner och förhållande till omgivningens landskap, de strama fasaderna med indragna balkonger och utvändiga loftgångar och lägenheternas välplanerade planlösningar exemplifierar hur rationellt byggande med rätt förutsättningar kan skapa goda och hållbara boendemiljöer.
Erséus arkitekter projekterar renoveringen av såväl bostäder, lokaler som parkeringsgarage.

  • Kund: Svenska Bostäder
  • Ort: Stockholm
  • Status: Under uppförande
  • År: 2014
< >