Tyresö Skogsstad

226 lägenheter i ett naturskönt område.

Tyresö skogsstad är ett utvecklingsområde i gränslandet mellan stad och natur. Fullt utbyggt kommer området att innehålla drygt 200 bostäder fördelade på både markbostäder och bostadsrätter i flerfamiljshus.

Flerbostadshus och punkthus i 4 våningar orienteras runt en bergshöjd. Ett naturanpassat projekt där berghällar och natur sparas för att skapa en skogsnära boendemiljö. Naturmarken består av mycket berg i dagen med i huvudsak tallskog. Vackra berghällar och kullar har omsorgsfullt bevarats i den övergripande strukturen. Gatorna följer terrängen och punkthusen är varsamt nedplacerade för att på bästa sätt ge bostäderna goda utblickar och solvärden.

  • Kund: JM AB
  • Ort: Tyresö
  • Status: Under uppförande
  • År: 2011-2015
< >