Kv Adjunkten

Nybyggnad av flerbostadshus.

I Seminarieträdgården i centrala Linköping, bakom det gamla Lärarseminariet från 1927, har ett nytt kvarter byggts med bostäder, förskola, idrottshall och restaurang.

Den nya bebyggelsen inordnar sig i den befintliga enkla och strama arkitekturen, med väl avgränsade volymer.

De kompletterande byggnaderna bildar en procession med Seminariet i spetsen, tydligt inordnad i kompositionens axialitet som en förlängning av den linjeraka allén.

Byggnaderna bildar en helhet ihop med Seminariet, som även i fortsättningen får paradera som solitär mot trädgården och Östgötagatan utan flankerande bebyggelse.

  • Kund: Botrygg
  • Ort: Linköping
  • Status: Färdigställt
  • År: 2010-2014
< >