Länsresidenset, Göteborg

Husarkitektuppdrag för Länsresidenset, Göteborg

Länsresidenset i Göteborg (Torstensonska palatset) är stadens äldsta bostadshus, byggt 1651.

Det har sedan slutet av 1600-talet varit i statens tjänst. Under första hälften av 1900-talet byggdes de båda landstatshusen som ansluter till det gamla residenset. Hela komplexet rymmer landshövdingens bostad och representationsvåning samt en stor del av länsstyrelsens administrationslokaler.
Sedan 2010 har vi ett uppdrag som Fastighetsverkets husarkitekt för kvarteret. Aktuellt just nu är att bygga om och modernisera länsstyrelsens lokaler i landstatshus A.

En viktig del i det projektet är att eliminera alla de tillgänglighetsproblem som huset hittills varit behäftat med och att skapa en ny och öppnare entré för allmänheten.

  • Kund: Statens fastighetsverk
  • Ort: Göteborg
  • Status: Under uppförande
  • År: 2014
< >