Kvarnholmen

Stadsutvecklingsprojekt på södra sidan av Kvarnholmen, etapp fyra. Omdaning från industri- till bostadsmiljö med ca 650 bostäder och 4000 kvm lokaler samt småbåtshamn, solbryggor och badanläggning. Pågående detaljplanearbete

  • Kund: KUAB
  • Ort: Stockholm
  • Status: På ritbordet
  • År: 2012
< >