Skepps-/Kastellholmen

Husarkitektuppdrag för Skeppsholmen, Stockholm.

I april 2011 utsåg Statens Fastighetsverk Gunhild Skoog Jägbeck till husarkitekt för Skepps- och Kastellholmen, byggnader. I byggnaderna på holmarna finns hyresgäster med verksamheter av många slag. Museer, konsthögskola, butiker knutna till båt- och skeppsbyggande, folkhögskola, teater, ateljéer, kontor, bostäder, restauranger, hotell mm. Alla med olika krav och önskemål på sina lokaler.
Som diskussions- och beslutsunderlag vid förändringar och för den kontinuerliga driften ligger Vårdprogram. Under 2011 och 2012 har vårdprogram för bl a Råseglarhuset, Torpedförrådet, Tyghuset och Vattentornet tagits fram. Detta har gett ny kunskap i byggnadernas historia vilket bidrar till bättre förutsättningar för underhåll och eventuella ombyggnader.
Det pågår flera olika typer av projekt som fönstermålning och komplettering, putslagning, hyresgästanpassning och uppdatering av tekniska system.

  • Kund: Statens fastighetsverk
  • Ort: Stockholm
  • Status: På ritbordet
  • År: 2011-
< >