Kungliga dramaten

Husarkitektuppdrag för Kungliga dramaten, Stockholm

Uppdraget omfattar flera riksbekanta fastigheter inom Statens Fastighetsverks förvaltningsområde Museer och Teatrar, Kungliga Dramatiska Teatern, Hallwylska Museet, Musik- och Teatermuseet och Kv Sjömannen med Dramatens Lilla Scen.

I förhållande till byggnadernas höga bevarandevärden projekteras och bevakas löpande underhåll, ombyggnader och teknisk upprustning. Som husarkitekt har vi rollen generalkonsult i en inarbetad och kunnig konsultgrupp.

Större projekt just nu är bl.a. renovering av elsystemet i Dramatenhuset och en omfattande ombyggnad av Musik- och Teatermuseet.

  • Kund: Statens fastighetsverk
  • Ort: Stockholm
  • Status: På ritbordet
  • År: 2012-
< >