Södertälje stadskärna

Detaljplanprogram, illustrationer och utredningar.

Stadsutvecklingsprojekt inom ramen för hållbar stadsutveckling och förtätning av Södertälje stadskärna. Vi har deltagit i arbetet med framtagande av material till det detaljplanprogram som antogs under våren 2010. Först genom parallella uppdrag och därefter i samarbete med kommunen.

  • Kund: NCC och Södertälje kommun
  • Ort: Södertälje
  • Status: Färdigställt
  • År: 2009-2010
< >