Kvillebäcken

Detaljplan för ca 1700 bostäder i Östra Kvillebäcken, Göteborg

Projektet ligger längs Kvillebäcken, intill Vågmästareplatsen. Utformningen av området bygger vidare på kvartersstrukturen i den angränsande stadsdelen i väster. Gustaf Dalénsgatan omvandlas till paradgata där kraftiga burspråk bildar rytm utmed gatan och där kvarteren formas för att ta hand om eftermiddagssolen. Gamla Tuvevägen skär genom området från norr till söder och vidgas till en större plats centralt. Ett punkthus i 16 våningar markerar platsen. En smitväg genom kvarteren förbinder Vågmästareplatsen i sydväst med det framtida Backaplan via två pocketparker och torget. Den nya bebyggelsen möter parken längs Kvillebäcken i ett tydligt bryn.

  • Kund: Göteborgs stadsbyggnadskontor
  • Ort: Göteborg
  • Status: Färdigställt
  • År: 2008
< >