Kvibergs ängar

Detaljplan för ca 400 bostäder i Kviberg, Göteborg

Projektet ligger längs Säveån, intill Kvibergs kaserners mäktiga huvudbyggnad. Området är uppdelat i fyra bebyggelseenklaver åtskilda av gröna kilar. Varje enklav består av en blandning av flerfamiljshus och markbostäder. En allégata bildar den centrala axeln genom enklaven och binder samman en plats i norr med en i söder. Enklaven längst i väster innehåller förutom bostäder handel och en förskola.

  • Kund: Skanska, JM, Peab, Göteborgs fastighetskontor
  • Ort: Göteborg
  • Status: På ritbordet
  • År: 2014
< >