Folkteatern

Om- och tillbyggnad av Folkteaterns lokaler

Ombyggnaden av Folkteatern har inneburit en genomgripande förändring av framförallt stora salongen och foajén. Den stora salongen (Röda scenen) har fått ett flexibelt läktarsystem som öppnar helt nya möjligheter för modern teater. I en mindre tillbyggnad har Folkteatern också fått en ny barnscen (Vita scenen). Den nu betydligt öppnare foajén, och rymligare garderoben, har också förbättrat villkoren för publiken på ett påtagligt sätt.

  • Kund: Folkets Hus
  • Ort: Göteborg
  • Status: Färdigställt
  • År: 2010
< >