Kyrka i Sydhavnen

Tävling om ny kyrka i Köpenhamns Sydhavn.

Kyrkans tegelexteriör knyter an till områdets övriga bebyggelse. Trots byggnadens strikta form ändras dess karaktär över dygnet, och dess olika tegelskikt exponerar med variation de aktiviteter som äger rum i huset.

  • Kund:
  • Ort: Köpenhamn
  • Status: Ej realiserat
  • År: 2016
< >