Lundbystrandskajen

Kontorshus på Lindholmen

Kontorshuset på Brotomten, ”Brygghuset”, är det sista i raden av byggnader att uppföras inom detaljplanen. Detta är i sig en intressant utmaning men projektet är speciellt också genom att det markerar det östra brofästet i Lindholmshamnen och ligger vid det lilla brotorget. Sammantaget gör detta att vi vill ge byggnaden en lite utstickande gestalt, om än inom ramarna för detaljplanens intentioner. Byggnaden har en maxkapacitet på 12 hyresgäster fördelat på 6 våningsplan och en total yta på ca 6600 m² BTA.
http://husvarden.se/brygghuset/

  • Kund: Husvärden AB
  • Ort: Göteborg
  • Status: På ritbordet
  • År: 2016
< >