Göteborgs länsresidens

Husarkitektuppdrag för Länsresidenset, Göteborg

Länsresidenset i Göteborg (Torstensonska palatset) är stadens äldsta bostadshus, byggt 1651. Det har sedan slutet av 1600-talet varit i statens ägo. Under första hälften av 1900-talet byggdes de båda landstatshusen som ansluter till det gamla residenset. Hela komplexet rymmer landshövdingens bostad och representations-
våning samt en stor del av länsstyrelsens administrations-lokaler. Sedan 2010 har vi uppdraget som Fastighetsverkets husarkitekt för kvarteret.

Under de senaste åren har bland annat en större ombyggnation och renovering av Länsstyrelsen lokaler genomförts. Projekteringen påbörjades 2011 och lokalerna stod klara för inflyttning i augusti 2015. En viktig del i projektet var att eliminera alla de tillgänglighetsproblem som huset varit behäftat med och att skapa en ny och öppnare entré för allmänheten. Ombyggnationen omfattade även modernisering och upprustning av ytskikt och installationer.

  • Kund: Statens fastighetsverk
  • Ort: Göteborg
  • Status: På ritbordet
  • År: 2010-
< >