Täby Park

Täby kommuns största stadsutvecklingsområde i modern tid. 6000-7000 bostäder, 10000 kvm lokaler, skolor, förskolor och stadspark planeras.

Exploateringstal på områdesnivå och fastighetsnivå har beräknats och jämförts med befintliga miljöer. Gaturumsanalyser har gjorts avseende gatubredder i förhållande till hushöjder och de funktioner som ska rymmas på och under mark. Studier av bostadsgårdar har tagits fram. Offentliga platsers placering och storlek har studerats och utretts. I arbetet med gaturummen har vi gjort delstudier på alla de kopplingar som finns in till och ut ur området för att få bästa tänkbara länkar till övriga stadsdelar. Komplexiteten har varit omfattande med Roslagsbanan i norr och E18 i söder.
Planförslaget har tagits fram i samarbete med Nyréns arkitektkontor, Landskap.

Utförlig beskrivning av några av våra kvarter se pdf

  • Kund: GEAB
  • Ort: Täby kommun
  • Status: På ritbordet
  • År: 2015