Östra Sala Backe

Stadsutveckling i området mellan Sala Backe och Årsta. Etapp 2.

Efter vinst i markanvisningstävling har vi bearbetat och illustrerat utformningen för kvarter 10. Östra Sala Backe byggs i form av ett 2 km långt stråk i den tidigare kraftledningsgatans sträckning. Etapp 2 delas av åtta byggherrar och omfattar en mängd olika bostadslösningar inom en varierad kvartersstruktur. Flerbostadshus samsas med radhus och ger stadsdelen en bebyggelse i skiftande höjd, från två till nio våningar.

Visionen för Östra Sala backe är att skapa en ny sammanhållen stadsstruktur som kopplar ihop Sala backe med Årsta och därigenom läker stadsväven. Östra Sala backe ska bidra till att ge de östra stadsdelarna en innerstadskänsla och urban karaktär med ett attraktivt stadsliv där bostäder och verksamheter blandas.

  • Kund: Veidekke/Uppsala kommun
  • Ort: Uppsala
  • Status: På ritbordet
  • År: 2014-
< >