Sjövikshöjden

Projektet innehåller drygt 80 lägenheter samt en förskola med 6 avdelningar i suterräng mellan två av husen.

Sjövikshöjden omfattar tre lameller. I varje huskropp finns två trapphus. Entréerna ligger i gaveln, som möter upp trottoaren, medan det bakre trapphuset tar ett kliv upp på berget som höjder sig ca två våningar.

På tvärs under de tre lamellerna ligger ett garage som nås från respektive trapphus. Husen är putsade i grå kulör och gavelfasaden med entréer är murad i grått tegel. Den grå färgskalan kontrasterar mot de gröna gårdarna och naturmarken som bildar fond mellan husen. Genom bostädernas utformning kommer de flesta lägenheter få fina utblickar och soliga balkonger.

  • Kund: JM AB
  • Ort: Stockholm
  • Status: Under uppförande
  • År: 2013-2015
< >