Brf Albertina

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Eriksberg.

Kvarteret består av två huskroppar i upp till nio våningar med en upphöjd gård och är de sista som byggs längs den gamla Eriksbergsdockan. Kvarteret präglas av det vattennära läget till dockan och Göta älvs utlopp.

Gatufasader är i rött schatterat slaget tegel där sockelvåningen är markerad med reliefmurning, de övriga fasaderna mot gård och dockan är i reliefmönstrad betong i ljus kulör.

Arkitekturen är rationell och enkel i sitt uttryck för att skapa ett lugn i sin brokiga omgivning. Projektet innehåller 89 lägenheter och två kommersiella lokaler samt gemensamhetslokal, övernattningslägenhet och relaxavdelning för de boende.

Byggnaden projekteras för Miljöbyggnad nivå Silver.

  • Kund: Riksbyggen
  • Ort: Göteborg
  • Status: Under uppförande
  • År: 2014-
< >