Hiss på Liljeholmskajen

Allmän hiss och bro för fotgängare och cyklister på Liljeholmskajen.

Hissen kommer att bli en kopplande länk mellan stadsdelen på Liljeholmskajen och stadens allmänna gång och cykelstråk mellan Södermalm, Årsta och söderort.

Hissen ligger även som en fond i slutat av Sjöviksvägen och blir med sin genomsiktliga glasfasad ett betydande landmärke. Konstruktionen är av grovt synligt Corten-stål vars materialitet kontraster med det transparenta skira ytan av vitt screentryckt glas.

Illustrationer: Erséus Arkitekter

  • Kund: JM AB
  • Ort: Stockholm
  • Status: På ritbordet
  • År: 2015
< >