Kv Polstjärnan

Bostadsrätter intill Täby C.

Polstjärnan utgör en andra etapp av Kv Mars på sydöstra sidan av Roslagsbanan. Med goda kommunikationer och närhet till centrumets utbud på ena sidan och kontakt med parkmark på andra har bostäderna fantastiska förutsättningar. Huskroppen, i åtta våningar, öppnar sig mot söder och avslutas högst upp med generösa takterrasser. Mot spåret kläs fasaden med tegel i en varmgrå nyans som kompletteras med burspråk i borstad aluminium och sammanhängande balkonger som glasas in. Gården, med uteplatser och lekytor, utgör också entrézon och anläggs ovanpå kvarterets gemensamma garage.

Polstjärnan rymmer sammanlagt 125 lägenheter om knappt 15.000 m² BTA.

Illustrationer: Carbonwhite.

  • Kund: JM AB
  • Ort: Täby
  • Status: På ritbordet
  • År: 2015
< >