Västerås Slott

Uppdrag som slottsarkitekt i Västerås

Västerås slott är i sina äldsta delar från 1300-talet. Slottet är statligt byggnadsminne. Gunhild Skoog Jägbeck har fått uppdraget av Statens fastighetsverk att verka som slottsarkitekt för Västerås slott. Uppdraget innebär att bistå förvaltaren med kvalificerad arkitektonisk kunskap i restaureringsfrågor samt att vara med och lägga upp planer och genomföra projektering för underhållsåtgärder/-projekt. Landshövdingens residens har sedan 1600-talet varit på den översta våningen. Kammarmusikprogrammet på Mälardalens Högskola hyr idag 2 våningar med vackra, funktionella lärosalar, övningsrum och uppehållsrum i lokaler anpassade för verksamheten. I slottets bibliotek sitter en kommunikationsbyrå och det valvslagna gamla arkivet tillika sädesmagasinet på bottenvåningen rymmer ett mindre advokatkontor. Våren 2013 invigdes ett café med en utställning om slottets byggnadshistoria och om de viktiga händelser som skett här. Tillgängligheten har invändigt förbättrats med ramp, en låglyftande lyftplattform och en ny hisskorg med mer funktionella mått.

  • Kund: Statens Fastighetsverk
  • Ort: Västerås
  • Status: På ritbordet
  • År: 2007---
< >