Arkitektur

Arkitektarbete kräver en utvecklad förmåga till inlevelse. Det handlar om att rätt förstå och tolka de funktionella krav den enskilda uppgiften ställer. Det handlar om kunskap om och förståelse för det långsiktigt hållbara. Det handlar att respektera och rätt förhålla sig till de ekonomiska ramarna. Och - naturligtvis - det handlar inte minst om att hitta fram till den fysiska utformning som bäst tillgodoser alla krav och som, genom konstnärlig skicklighet, skapar mervärde för såväl den enskilda kunden som för samhället i stort. När allt detta samverkar uppstår god arkitektur.

Erséus Arkitekter verkar inom alla samhällssektorer. Vi lever med en övertygelse att kunskaper, erfarenheter och referenser från olika typer av uppdrag har en förmåga att korsbefrukta varandra.